Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC 
11/02/2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cấp sở, cấp phòng;
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-10 (10.02.2020_17h09p03)_signed.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163003