Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC 
11/02/2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, cấp sở, cấp phòng;
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-10 (10.02.2020_17h09p03)_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(25/02)
(11/02)
(11/02)
(31/12)
(15/10)
(06/08)

Liên kết website