Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc thành lập Bộ phận ra đề thi, Bộ phận coi thi, Bộ phận phách thi và Bộ phận chấm thi trong thi tuyển chức danh phó Trưởng phòng QLNS thuộc STC 
11/02/2020 
 
Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-10 (54).pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163002