Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính 
12/10/2018 
 
Tiếp nhận Công văn số 3789/VPUB-KTTH ngày 09/10/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính (theo Công văn só 11886/BTC-CST ngày 01/10/2018 của Bộ Tài chính).
Chi tiết File đính kèm: vbdi_2692_STC-VP_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)