Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính 
12/10/2018 
 
Tiếp nhận Công văn số 3789/VPUB-KTTH ngày 09/10/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý văn bản của Bộ Tài chính (theo Công văn só 11886/BTC-CST ngày 01/10/2018 của Bộ Tài chính).
Chi tiết File đính kèm: vbdi_2692_STC-VP_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(20/07)
(15/07)
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(25/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)