Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc góp ý dự thảo tờ trình của UBND, nghị quyết HĐND 
27/03/2020 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 596/UBND-KTTH ngày 02/3/2020 về triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
Chi tiết File đính kèm:2020-03-27 (27.03.2020_09h05p26)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm:2020-03-27 (10).pdf

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00163398