Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Về việc đóng góp ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh 
12/03/2020 
 
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 526/UBND-VXNV ngày 26/2/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 415/TB-VPCP ngày 09/12/2019 của Văn phòng Chính phủ,
Chi tiết File đính kèm:  2020-03-12 (12.03.2020_13h51p43)_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345346