Văn bản hướng dẫn - Địa phương
Văn bản hướng dẫn - Địa phương
Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 
27/11/2018 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5004/UBND-KTTH ngày 21/11/2018 Về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018 và Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc điều hành thực hiện ngân sách năm 2018,
Chi tiết File đính kèm: vbdi_3224_STC-QLNS_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: CVUB5004_signed.pdf
NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345380