Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất 
15/10/2019 
 
Thực hiện công văn số 4035/VPUB-KTTH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh;
Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu phụ vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sư dụng tài sản công là nhà, đất
Chi tiết File đính kèm: maubieubcttcp.xls
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00158634