Tìm kiếm văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
103/NQ-HDND 31/08/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2136/STC-NS 24/06/2021 Thực hiện kiến nghị của kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm trước
15/2021/TT-BTC 18/02/2021 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
38/2020/QĐ-UBND 30/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh NT
71/2020/TT-BTC 30/07/2020 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
22/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
67/2020/TT-BTC 10/07/2020 Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
65/2020/TT-BTC 09/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
1105/QĐ-UBND 09/07/2020 Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận.
64/2020/TT-BTC 08/07/2020 Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
63/2020/TT-BTC 25/06/2020 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
61/2020/TT-BTC 22/06/2020 Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân
62/2020/TT-BTC 22/06/2020 Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
60/2020/TT-BTC 19/06/2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
59/2020/TT-BTC 18/06/2020 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng vá quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý
54/2020/TT-BTC 12/06/2020 Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
57/2020/TT-BTC 12/06/2020 Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
56/2020/TT-BTC 12/06/2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
58/2020/TT-BTC 12/06/2020 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
55/2020/TT-BTC 12/06/2020 Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam