Văn bản hướng dẫn - Trung ương
Góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)  (19/06/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 15/1/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Giám đốc Sở đề nghị các Trưởng phòng thuộc Sở  thực hiện các nhiệm vụ sau:

Công văn 6684/BTC-NSNN  (19/06/2015)

Công văn 6684/BTC-NSNN Về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa  (19/06/2015)

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, song song với việc quyết tâm cao nhất để thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã trình ra Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. Việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lần này đặc biệt đề cao mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện công khai minh bạch bảo đảm sự kiểm tra giám sát của nhà nước và xã hội.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013  (19/06/2015)

8 đối tượng được thuê, thuê  mua nhà ở xã hội; thờ cúng liệt sĩ được trợ cấp 500.000 đồng/năm; tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6%/năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013  (19/06/2015)

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013