Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ. 
25/02/2020 
 
Thực hiện Công văn số 457/PVUB-TTPVHCC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
Chi tiết File đính kèm: 2020-02-24 (24.02.2020_14h04p07)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: nghidinhso11_nd_cp.pdf


NĐD-VP 
Tin đã đưa
(25/08)
(20/07)
(15/07)
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(11/02)
(11/02)
(11/02)