Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai nội dung Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính 
08/06/2021 
 

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. (Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và được áp dụng cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Đối tượng áp dụng: Các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 va ASEAN Para Games 11.

          Kinh phí thực hiện:

          Kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương); đóng góp lệ phí của các đoàn thể thao quốc gia tham dự; vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

          Ngân sách trung ương bố trí kinh phí tổ chức; cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và xem xét, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình xây dựng đường đua phục vụ thi đấu môn xe đạp địa hình.

          Ngân sách địa phương bố trí kinh phí tổ chức và phục vụ các hoạt động khác liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Đề án (ngoài kinh phí tổ chức từ ngân sách trung ương); cân đối kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình thể thao do địa phương quản lý; chú trọng huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

          Địa chỉ truy cập văn bản: https://vbpq.mof.gov.vn

NDDT-QLNS