Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Triển khai các hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ 
15/05/2019 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1802/VPUB-KTTH về việc triển khai ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4802/BTC-HCSN ngày 23/4/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ;
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00158604