Tin chuyên ngành
Triển khai đề các Thông tư của Bộ Tài chính  (02/10/2017)
Tiếp nhận các Thông tư của Bộ Tài chính:
số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017;
số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017;
số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017;
số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017.
Cải cách Tài chính công hướng đến phát triển bền vững  (02/10/2017)
Đó là chủ đề của Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 vừa được Bộ Tài chính tổ chức vào sáng 21/9 tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên cả nước thuộc các lĩnh vực liên quan đến kinh tế - tài chính; các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức, Viện Nghiên cứu chính sách Nhật Bản, Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức, Dự án Hiện đại hóa tài chính công do Liên minh châu Âu tài trợ và các cơ quan thông tấn báo chí.
Quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT năm 2017  (13/09/2017)
Ngày 18/08/2017 Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn số 11038/BTC-HCSN về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017.
Đề nghị các cơ quan đơn vị, các địa phương tra cứu và triển khai thực hiện.

Chi tiết file đính kèm: scan0072.pdf
Sở Tài chính tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống Tabmis  (25/08/2017)

Thực hiện kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống Tabmis, sáng ngày 03/8/2017, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học – thống kê Tài chính triển khai lớp đào tạo sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống Tabmis. Tham dự buổi khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Đặng Đức Thắng, chuyên viên Cục Tin học – Thống kê Tài chính cùng các học viên là CBCC nghiệp vụ tại Sở Tài chính và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

Phí thẩm tra thiết kế theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC  (24/08/2017)
Chi tiết File đính kèm: scan0070.pdf
Chi tiết File đính kèm: 75_2017_TT-BTC.pdf

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân Sách Nhà Nước  (05/07/2017)
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016
Hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13  (26/06/2017)

Sáng ngày 08.06.2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, thay thế Luật NSNN năm 2002. 

Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017  (08/06/2017)
Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  (06/06/2017)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Tài liệu phục vụ Hội nghị phổ biến Luật Ngân Sách  (07/06/2017)
Chi tiết File đính kèm: chuyende1.noidungmoiluatnsnn.pptx
Chi tiết File đính kèm: chuyende2.hethongvanbanduoiluat.pptx
Chi tiết File đính kèm: chuyende3.phancapquanlynsnn.pptx
Chi tiết File đính kèm: Chuyen de 4. Du toan ngan sach nha nuoc.pptx
Chi tiết File đính kèm: Chuyen de 5. Chap hanh NSN.pptx
Chi tiết File đính kèm: Chuyen de 6.1. Ke toan, quyet toan, kiem toan.ppt
Chi tiết File đính kèm: Chuyen de 6.2. Muc luc NSNN - KBNN.ppt
Chi tiết File đính kèm: Chuyen de 7. Cong khai ngan sach.pptx
Chi tiết File đính kèm: Chuyên đề 8. quản lý ngân sách xã.pptx

Chi tiết File đính kèm: 
chuyendephucvuhoinghiphobienluatnsnn(phan2).pdf
Chi tiết File đính kèm: 
chuyendephucvuhoinghiphobienluatnsnn(phan1).pdf

Sở Tài chính tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 và hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2016  (02/06/2017)

Ngày 08/05/2017, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính) phối hợp với Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2016.

Điểm mới trong quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để cho vay người nghèo  (17/03/2017)
     Ngày 30/3/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 4155/BTC-HCSN trình Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Quỹ giải quyết việc làm địa phương với lý do: Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn cơ sở pháp lý quy định về lập Quỹ giải quyết việc làm địa phương.
Triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và đào tạo  (14/03/2017)
        Tiếp nhận văn bản số 586/VPUB-TH ngày 9/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo;
Báo cáo nhanh kết quả thực hiện Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  (24/01/2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 147/VPUB-TH ngày 18/01/2017 về việc Báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;
Thư Chúc Mừng Năm Mới  (23/01/2017)
Thư Chúc Mừng Năm Mới
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158350