Tin chuyên ngành
Kết quả thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19  (10/09/2021)
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. 
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  (19/07/2021)

Đại dịch COVID-19 đang càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa từng có tiền lệ lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu nhập; nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động.

Cơ chế mua sắm tài sản trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19  (15/07/2021)

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 4841/BTC-HCSN về việc nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19. Theo đó, việc mua sắm phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu thầu và quy định của pháp luật có liên quan, một số nội dung cần lưu ý:

Sắp triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố  (15/07/2021)

Bộ Tài chính cho hay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, đáp ứng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ, hướng đến lộ trình “khai tử” hoá đơn giấy vào ngày 1/7/2022.

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp  (13/07/2021)

Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Triển khai nội dung Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính  (08/07/2021)

Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19  (08/07/2021)
Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt khó khăn.
Quy định mới về Khung giá, nguyên tắc, phương pháp, xác định giá nước sạch sinh hoạt  (05/07/2021)

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2021 và thay thế Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá nước sạch sinh hoạt, Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập  (05/07/2021)

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/TT-BTC Quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.


SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM QUA 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ  (18/06/2021)

Thực hiện Văn bản 2818/UBND-VXNV ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 45-BC/TU ngày 13/5/2021 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.  (14/06/2021)

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra Sở Tài chính năm 2021 và Quyết định số 21/QĐ-STC ngày 09/3/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1727/KLTT-STC ngày 31/5/2021.

Triển khai Công văn số 5245/BTC-HCSN ngày 20/5/2021 của Bộ Tài chính  (10/06/2021)
Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2021.
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Th  (10/06/2021)

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, ngày 24/4/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục và phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp  (10/06/2021)

Thông tư số 33/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Tài chính Ninh Thuận tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá giai đoạn 2 do Bộ Tài chính triển khai  (10/06/2021)

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định tại Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật giá.

Triển khai nội dung Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính  (08/06/2021)

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. (Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và được áp dụng cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Tỉnh Ninh Thuận thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công  (07/06/2021)
Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.  (04/06/2021)

Ngày 07/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ DN giai đoạn 2021-2030.  (02/06/2021)

Ngày 01/6/2021, Sở Tài chính Ninh Thuận đã triển khai Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính đến các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp nghiên cứu triển khai thực hiện. Nội dung cơ bản như sau:

Kết luận thanh tra tại Trung tâm Dich vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận  (31/05/2021)

Thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và kế hoạch thanh tra năm 2021. Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1677/KLTT-STC ngày 25/5/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh tại Trung tâm Dich vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Ninh Thuận.