Tin chuyên ngành
Thông báo TABMIS - Hỏa Tốc  (08/03/2013)
Kính gửi: các anh, chị
 
          Ban triển khai TABMIS – Bộ Tài chính, gửi các đơn vị Công văn số: 2964/BTC-KBNN ngày 07/03/2013 về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang Môi trường dự phòng, (file công văn đính kèm)
 
Cám ơn các anh, chị
Thông báo từ ban hỗ trợ Tabmis  (19/06/2015)
K/g: các anh, chị User các phòng tại STC và các phòng Tài chính Phan rang - Tháp chàm, các phòng Tài chính huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái.
CV 486/BTC-DT  (19/06/2015)
Thời hạn thực hiện thanh toán vốn các nguồn vốn bổ sung trong năm 2012
Thông tư 107/2008/TT-BTC  (19/06/2015)

Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020  (19/06/2015)
Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 3319/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020.
Danh mục dự án được vay vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận  (19/06/2015)

Ngày 07/01/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục các dự án được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận, theo đó Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thực hiện cho vay các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuộc các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

Thông báo bán đấu giá đất  (19/06/2015)

Sở Tài chính thông báo Bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư hai bên trục đường 16/4 (trục D7-D10), Khu qui hoạch dân cư Phước Mỹ 1, Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang - Tháp chàm tổ chức 1 phiên.                  

Tiếp tục khẩn trương thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN  (19/06/2015)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012 - 2015. Theo Báo cáo của Chính phủ mới đây cho biết, tính đến cuối tháng 9-2012 đã có 55 tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) đã xây dựng Đề án tái cơ cấu, trong đó có 24 Đề án của TĐ, TCT được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành địa phương có thẩm quyền phê duyệt.
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158277