Thông tin về dịch vụ tài chính
Thông tin về dịch vụ tài chính
Thu NSNN ngành thuế quản lý 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 68,4% dự toán 
04/08/2021 
 
Lũy kế 7 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763,805 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 25,972 nghìn tỷ đồng.

Thu NSNN có xu hướng giảm dần do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế 7 tháng đầu năm tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763,805 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả thu NSNN trên, số thu ngân sách Trung ương lũy kế 7 tháng năm 2021 ước đạt 327,5 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, bằng 107,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 436,305 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, bằng 117,8% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 7/2021, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 104,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán pháp lệnh, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, bằng 13,4% dự toán, bằng 168,2% so với cùng kỳ năm 2020 trên cơ sở giá dầu thô bình quân dự kiến đạt 74,6 USD/thùng, bằng 165,8% so với giá dự toán, bằng 185,6% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 0,67 triệu tấn, bằng 8,3% dự toán, bằng 86,4% so với sản lượng cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9,3% dự toán, bằng 102% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chênh lệch và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước (thu từ thuế, phí nội địa) ước đạt 79 nghìn tỷ đồng, bằng 9% so với dự toán, bằng 108,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 7, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 khoảng 20 nghìn tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng tháng 7 và quý II gia hạn khoảng 9 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp quý II gia hạn khoảng 11 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 7, sẽ thực hiện thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2021 đã được gia hạn khoảng 8,683 nghìn tỷ đồng. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo kịp thời tình hình thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của từng tháng, quý làm cơ sở đánh giá thực hiện dự toán năm 2021 và xây dựng dự toán năm 2022.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, thu NSNN 7 tháng đầu năm đạt khá chủ yếu do tình hình kinh tế hồi phục từ những tháng cuối năm 2020 duy trì cho đến nửa đầu năm 2021 và tăng thu đột biến từ một số nguồn thu do được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, tiền tệ mà Chính phủ đã triển khai thực hiện trong năm 2020, trong đó, một số ngành tăng trưởng khá như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô,...

Mặc dù số thu 7 tháng đạt khá cả về tiến độ và tốc độ so với mức thực hiện cùng kỳ những năm gần đây do thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt khá nhưng diễn biến thu qua các tháng có xu hướng giảm dần và đặc biệt giảm nhanh từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 đến nay, thu thuế, phí nội địa từ mức tăng 15,9% ở thời điểm tháng 4, đến tháng 6 chỉ còn tăng 5,6%, tháng 7 ước giảm 10,4%.

Nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh

Về thanh tra, kiểm tra thuế, tính đến 15/7/2021, cơ quan thuế đã thực hiện 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 34,91% kế hoạch năm, bằng 110,08% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 118,66% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 25,972 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt hơn 5,466 nghìn tỷ đồng; giảm khấu trừ khoảng 1,08 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ khoảng 19,425 nghìn tỷ đồng. Toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 128 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 2,175 nghìn tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ thuế, tính đến thời điểm ngày 31/7/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước khoảng 116,891 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,8% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,8% so với thời điểm ngày 30/6/2021. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/7/2021 là 105,997 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 28,5% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,6% so với thời điểm ngày 30/6/2021.

Nguyên nhân số nợ còn cao theo cơ quan thuế là do từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN. Một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên vẫn theo dõi nợ thuế làm tổng số nợ thuế tăng lên. Ngoài ra, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế nợ cũng là nguyên nhân làm tăng nợ thuế.

Trong tổng số nợ thuế trên, nợ tiền thuế có khả năng thu là 60,395 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,7%, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 0,6% so với thời điểm ngày 30/6/2021; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 25,294 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,6%, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 0,1% so với thời điểm 30/6/2021; tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) là 9,45 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,1%, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 3,7% so với thời điểm ngày 30/6/2021. Nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 là do cơ quan thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Về xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế không có khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN lũy kế ước đạt 4,429 nghìn tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ đến cuối tháng 7/2021 ước đạt 28,584 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 21/7/2021, cơ quan thuế đã ban hành 12.329 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 81,631 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% so với dự toán, bằng 122,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai và mở rộng khai, nộp, hoàn thuế điện tử

Theo thống kê của cơ quan thuế, trong 7 tháng đầu năm, có 75.762 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,27% so với cùng kỳ; 44.166 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giảm 2,33%; 32.402 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 33,72%; 16.414 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 14,05%. Đến thời điểm 19/7/2021, cả nước có 835.035 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 3,41% so với thời điểm ngày 31/12/2020.

Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử. Kết quả, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại toàn bộ các tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Tính đến 19/7/2021, có 834.259 doanh nghiệp trên tổng số 835.035 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,91%. Số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử là 828.083 doanh nghiệp, đạt 99,17%.

Tính từ 01/01/2021 đến 19/7/2021, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.188 trên tổng số 7.385 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt 97,33%. Số hồ sơ tiếp nhận là 14.869 hồ sơ trên tổng số 15.124 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,31%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 10.614 hồ sơ với tổng số tiền đã gảii quyết hoàn là hơn 67.163 tỷ đồng.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã thực hiện trên 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 255 doanh nghiệp thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và trên 550 nghìn doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hiện tại, Tổng cục Thuế đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ; đồng thời nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Từ đó, sẽ triển khai thí điểm tại 6 tỉnh, thành phố trong năm 2021 trước khi triển khai diện rộng trên toàn quốc, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Theo Cổng Thông tin Bộ Tài chính

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345280