Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 
11/07/2019 
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025
Chi tiết File đính kèm: 2019_07_11(19).pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00158610