Thông tin về dịch vụ tài chính
Siết chặt việc phân loại hàng hóa nhập khẩu  (07/11/2017)
Ngày 23/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5591/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu về việc thực hiện đúng các quy định về phân loại hàng hóa nhập khẩu.
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính  (07/11/2017)
Ngày 22/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11190/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính để các Cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu  (05/10/2017)
Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Chính phủ đã giải quyết nhiều vấn đề Quốc hội và cử tri quan tâm  (19/06/2015)

Chiều 12-6, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII.

Quy định chế độ thu, nộp lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán  (19/06/2015)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Công bố danh sách các hội nghề nghiệp, DN kiểm toán được tổ chức cập nhật kiến thức cho KTV 2013N kiem toan duoc to chuc cap nhat kien thuc cho KTV 2013  (19/06/2015)
Tệp đính kèm : 1502506.pdf 2604-vucdkt-qd576
1502507.pdf 2604-vucdkt-kehoach
1502508.pdf 2604- qd 577 và ke hoach
1502509.pdf 2604- qd 578 và ke hoach
1502510.pdf 2604- qd 579 và ke hoach
Phí bảo vệ môi trường  (19/06/2015)

Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP (Nghị định 25) về phí BVMT đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7//2013 và thay thế các Nghị định: số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003; số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007; số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 về phí BVMT đối với nước thải.

Danh sách DN kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 (cập nhật ngày 28/12/2012)  (19/06/2015)

Danh sách DN kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 (cập nhật ngày 28/12/2012)

Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 (cập nhật đến ngày 17/12/2012)  (19/06/2015)

Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 (cập nhật đến ngày 17/12/2012)