Thông tin về dịch vụ tài chính
Chi phí được trừ đối với khoản trích lập dự phòng giảm giá tài sản thế chấp  (07/11/2017)
Sau khi nhận được ý kiến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam phản ánh vướng mắc về chi phí được trừ đối với khoản trích lập dự phòng giảm giá tài sản nhận thế chấp, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn 58113/CT-TTHT.
Chính sách thuế đối với khoản tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài  (07/11/2017)
Ngay sau khi nhận được ý kiến vướng mắc của Công ty JFE HL (Hà Nội) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3888/TCT-CS ngày 28/8/2017 giải đáp cụ thể nội dung trên.
Căn cứ nào xác định khoản chi được trừ và không được trừ  (07/11/2017)
Cục Thuế Hà Nội vừa có Công văn số 56018/CT-TTHT phúc đáp Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam về chính sách thuế liên quan đến các khoản chi được khấu trừ và không được khấu trừ... Tại Công văn, Cục Thuế Hà Nội đã hướng dẫn doanh nghiệp triển khai quy định thuế đối với từng trường hợp cụ thể.
Chính sách thuế khi thay đổi hợp đồng giao khoán nhân công  (07/11/2017)
Giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế khi thay đổi hợp đồng giao khoán nhân công, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể để đơn vị triển khai thực hiện.
Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư có được miễn thuế  (07/11/2017)
Ngày 23/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5601/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk giải đáp về hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế.
Thanh lý xe ô tô không có hóa đơn thực hiện thế nào  (07/11/2017)
Một số vướng mắc của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sông Công an TP. Hà Nội về thanh lý xe ô tô không có hóa đơn vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 55886/CT-TTHT.
Thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán phần mềm của người Việt Nam tại Mỹ  (07/11/2017)
Trước các vướng mắc của độc giả cần giải đáp về thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán phần mềm của người Việt Nam tại Mỹ, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có ý kiến giải đáp cụ thể tại Công văn 56017/CT-TTHT ngày 17/8/2017.
Căn cứ xét miễn, giảm thuế đối với trường hợp nguyên liệu bị hỏa hoạn  (07/11/2017)
Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết hiệu quả vướng mắc trong việc xử lý thuế đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu bị hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5529/TCHQ-TXNK hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Xử lý thuế nhập khẩu sản phẩm gia công từ khu phi thuế quan  (07/11/2017)
Liên quan đến những vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thuế nhập khẩu sản phẩm gia công từ khu phi thuế quan, Tổng cục Hải quan vừa có ý kiến giải đáp, hướng dẫn đơn vị thực hiện…
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng kính dùng trong xây dựng  (07/11/2017)
Một số vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng kính dùng trong xây dựng khi thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan các tỉnh, thành phố vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 5498/TCHQ-TXNK.
Siết chặt việc phân loại hàng hóa nhập khẩu  (07/11/2017)
Ngày 23/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5591/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu về việc thực hiện đúng các quy định về phân loại hàng hóa nhập khẩu.
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính  (07/11/2017)
Ngày 22/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11190/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính để các Cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu  (05/10/2017)
Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1593/QĐ-BTC thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Chính phủ đã giải quyết nhiều vấn đề Quốc hội và cử tri quan tâm  (19/06/2015)

Chiều 12-6, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII.

Quy định chế độ thu, nộp lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán  (19/06/2015)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Công bố danh sách các hội nghề nghiệp, DN kiểm toán được tổ chức cập nhật kiến thức cho KTV 2013N kiem toan duoc to chuc cap nhat kien thuc cho KTV 2013  (19/06/2015)
Tệp đính kèm : 1502506.pdf 2604-vucdkt-qd576
1502507.pdf 2604-vucdkt-kehoach
1502508.pdf 2604- qd 577 và ke hoach
1502509.pdf 2604- qd 578 và ke hoach
1502510.pdf 2604- qd 579 và ke hoach
Phí bảo vệ môi trường  (19/06/2015)

Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP (Nghị định 25) về phí BVMT đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7//2013 và thay thế các Nghị định: số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003; số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007; số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 về phí BVMT đối với nước thải.

Danh sách DN kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 (cập nhật ngày 28/12/2012)  (19/06/2015)

Danh sách DN kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2013 (cập nhật ngày 28/12/2012)

Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 (cập nhật đến ngày 17/12/2012)  (19/06/2015)

Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2013 (cập nhật đến ngày 17/12/2012)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00162379