Thông tin về dịch vụ tài chính
Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thu Lệ phí trước bạ (Phần 1)  (13/09/2021)

Chính sách thu lệ phí trước bạ (LPTB) được thực theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến nay sau 5 năm thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thu LPTB tại Nghị định 140, đồng thời nghiên cứu để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB. Ngày 6/8, Bộ Tài chính có công văn số 8836/BTC-CST gửi các cơ quan Bộ, Ngành và tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về dự án Nghị định.

Nỗ lực đảm bảo NSNN cho tăng trưởng và phòng chống dịch  (13/09/2021)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tài chính vừa tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu đề ra. Báo cáo 7 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, trong đó ưu tiên ngân sách cho đầu tư phòng chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Ưu tiên chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19  (13/09/2021)
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều cơ chế, chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, tiền điện, nước, viễn thông, lãi suất và vốn đã được các cấp có thẩm quyền ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Tại Diễn đàn kinh tế trực tuyến “Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19” do Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày 5/8, nhiều chuyên gia, đại diện Hiệp hội tham dự đều chung nhận định các giải pháp hỗ trợ của nhà nước là kịp thời, có tác động tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đánh giá cao, là nguồn lực đáng kể giúp doanh nghiệp vượt khó khăn và duy trì tăng trưởng của năm 2020 cũng như kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.
Giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y  (13/09/2021)
Ngày 06/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  (13/09/2021)
Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 8 dịch vụ công để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó có các dịch vụ về đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.
Thu NSNN ngành thuế quản lý 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 68,4% dự toán  (13/09/2021)
Lũy kế 7 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 763,805 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 25,972 nghìn tỷ đồng.
Ngành Tài chính đẩy mạnh CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử  (13/09/2021)
Bộ Tài chính chủ động, quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính.
Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn  (13/09/2021)
Bộ Tài chính đang rà soát, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN như: Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13… nhằm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành giúp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đề ra.
Đề xuất nhiều giải pháp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước  (13/09/2021)
Vừa qua, Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (gọi tắt là dự án hoàn thành) của 135 đơn vị, qua đó đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện đúng quy định.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư gia hạn giảm 30 khoản phí, lệ phí  (13/09/2021)
Ngày 24/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, Thông tư này đã tiếp nối Thông tư số 112/2020/TT-BTC để gia hạn tiếp cho 29 loại phí, lệ phí đã được giảm trong 6 tháng đầu năm 2021 đồng thời bổ sung giảm thêm mức thu 01 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cơ chế quản lý tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020  (15/07/2020)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Quy định về lập dự toán và quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất  (07/11/2017)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
Hướng dẫn về phí duy trì tên miền quốc gia  (07/11/2017)
Tại Công văn 13306/BTC-CST ngày 04/10/2017 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam), Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.
Dự án chưa đi vào hoạt động áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?  (07/11/2017)
Ngày 9/10/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Dương có Công văn số 17379/CT-TT&HT giải đáp một số vướng mắc về dự án đầu tư đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam.
Hướng dẫn hồ sơ, chứng từ đối với tài sản cố định xuất, nhập khẩu tại chỗ  (07/11/2017)
Ngay sau khi nhận được Công văn số 02/2017-Noa ngày 27/9/2017 của Công ty TNHH Noa Việt Nam thắc mắc về hồ sơ, chứng từ đối với tài sản cố định xuất, nhập khẩu tại chỗ, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn về vấn đề này.
Căn cứ nào để kiểm tra hóa đơn đầu vào?  (07/11/2017)
Giải đáp những vướng mắc về việc kiểm tra hóa đơn đầu vào của Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Việt Nam), ngày 05/10/2017, Cục Thuế tình Bình Dương đã có hướng dẫn cụ thể để đơn vị thực hiện.
Căn cứ nào để hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế?  (07/11/2017)
Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Cục Thuế tỉnh Bình Dương luôn kịp thời giải đáp vướng mắc về cơ chế chính sách thuế cho doanh nghiệp. Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 17240/CT-TT&HT để giải đáp về về hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Aldila Composite Products.
Các khoản chi đối với người lao động ra nước ngoài công tác áp dụng thuế thế nào?  (07/11/2017)
Trước một số vướng mắc về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động ra nước ngoài công tác của Công ty TNHH Natco Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có Công văn số 17241/CT-TT&HT hướng dẫn cụ thể.
Hóa đơn chứng từ thuế đối với hoạt động thanh lý hợp đồng góp vốn  (07/11/2017)
Ngày 03/10/2017, Cục Thuế Bình Dương vừa có Công văn số 17192/CT-TT&HT gửi Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trả lời về hóa đơn chứng từ thuế đối với hoạt động thanh lý hợp đồng góp vốn.
Căn cứ xác định thời gian ưu đãi thuế, miễn giảm thuế cho dự án công nghệ cao  (07/11/2017)
Sau khi nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc Công ty kính nổi Viglacera về việc xác định thời gian ưu đãi thuế, miễn giảm thuế cho dự án công nghệ cao, ngày 4/10/2017, Cục Thuế Bình Dương đã có Công văn số 17245/CT-TT&HT hướng dẫn cụ thể.
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345430