Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng thuê đất Trạm kiểm lâm Hòa Sơn  (19/06/2015)

Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê và bán tài sản trên đất Trạm Kiểm lâm Hòa Sơn như sau:

Thông báo bán đấu giá đất ngày 19/8/2013  (19/06/2015)

Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư hai bên đường 16 tháng 4 (trục D7-D10); Khu quy hoạch dân cư Phước Mỹ 1; Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải; Khu đất ven biển Bình Sơn, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; Khu đất tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam đến hết địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013  (19/06/2015)

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2013 đã có những kết quả tích cực bước đầu: Lạm phát tiếp tục được kiềm chế - chỉ số giá tiêu dùng tháng tháng 7/2013 tăng 2,68% so với tháng 12/2012, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Thông báo bán đấu giá đất 1295/TB-STC  (19/06/2015)

Thông báo bán đấu giá đất:  07 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý

Thông báo bán đấu giá đất TB 1296  (19/06/2015)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư Phước Mỹ 1, khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải, khu đất dân cư hai bên đường 16 tháng 4 (trục D7-D10), khu đất ven biển Bình Sơn, Tp. Phan rang-Tháp chàm, khu đất tại tuyến QL 1A  huyện Ninh Phước, khu đất tại tuyến QL 1A  huyện Thuận Nam, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.