Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 10/2014  (19/06/2015)

  Sở Tài chính thông báo bán đấu giá khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố PR-TC; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại    tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý; Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm.

 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 11/09/2014  (19/06/2015)

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi thị Xuân-Nguyễn Chích thuộc khu dân cư D7-D10; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 09/2014  (04/09/2014)

Sở Tài Chính thông báo đấu giá quyền sử dụng đất: Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 04 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 07/2014  (19/06/2015)

Thông báo bán đấu giá 05 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý; quyền sử dụng đất khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải –thành phố Phan rang –Tháp chàm.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất  (19/06/2015)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý;  Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm.