Thông tin giá cả thị trường
Thông báo bán đấu giá đất ngày 20/3/2015  (19/06/2015)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý.

Bảng giá cước vận chuyển hành khách 2015  (06/03/2015)

Thực hiện công văn số 467/UBND-KTN ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-BGTVT ngày 13/01/2015 và công văn số 1444/BTC-QLG ngày 29/01/2015 V/v kê khai giá cước vận tải bằng xe Oto  theo TTLT số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THÁNG 01/2015  (19/06/2015)

  Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại    tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý. 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ THÁNG 03/2015  (19/06/2015)

Quyền sử dụng đất Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.