Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 1/10/2013 
01/10/2013 
 

Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 07 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang Tháp chàm quản lý như sau:

I/ Tài sản bán đấu giá:

07 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 30/9/2013 đến hết 11 giờ ngày 29/10/2013.

            - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 29/10/2013.

            - Thời gian tổ chức bán đấu giá: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 30/10/2013.

III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

-  Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ.

      - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

      - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.           

            - Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hoa thể thao- Du lịch Truyền thanh (cũ) thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ địa chính số 10, phường Kinh Dinh có diện tích từ 0,5 ha trở xuống: mức thu 1.000.000đ/hồ sơ.

            b/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671)  mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá:  tổ chức lúc 08 giờ, ngày 30/10/2013 tại Văn phòng UBND thành phố Phan rang-Tháp chàm, địa chỉ: số 06A đường 21 tháng 8, Thành phố Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Chi tiết tại: tbbandaugiaubndtp 1-10-2013.pdf 

TH-Giá công sản