Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 
18/02/2014 
 

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý;  Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm.

Sở Tài chính (cơ quan thường trực Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang Tháp chàm quản lý như sau.

I/ Tài sản bán đấu giá:

1/ 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

 

Số TT

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

 1

Lô đất trống 747 Thống Nhất, thửa đất 246, bản đồ địa chính số 12

 

78,3

 

15.300.000

 

1.197.990.000

 

83.900.000

 

36.000.000

2

Lô đất vị trí mặt đường Quang Trung, thửa đất số 299, bản đồ địa chính số 3-(10), phường Thanh Sơn

 

51,3

 

9.000.000

 

461.700.000

 

32.500.000

 

13.900.000

3

Lô đất trường Mẫu giáo Nhơn Hội, vị trí mặt đường QL 27, thửa đất số 175, BĐĐC số 11-b, phường Đô Vinh (07 lô)

-Lô số 1

-Lô số 2

-Lô số 3

-Lô số 4

-Lô số 5

-Lô số 6

-Lô số 7

 

 

 

 

 

166,7

128

146,3

140,9

135,4

130

137,5

 

 

 

 

 

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

 

 

 

 

225.045.000

172.800.000

197.505.000

190.215.000

182.790.000

175.500.000

185.625.000

 

 

 

 

 

15.800.000

12.100.000

13.850.000

13.400.000

12.800.000

12.300.000

13.000.000

 

 

 

 

 

6.800.000

5.200.000

6.000.000

5.700.000

5.500.000

5.300.000

     5.600.000

4

Trụ sở làm việc UBND phường Phủ Hà (cũ).

-Giá trị đất.

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

596,3

 

 

 

7.200.000

 

4.894.772.2564.293.360.000

601.412.256

 

342.700.000

 

146.900.000

5

Lô đất trường mẫu giáo Đài sơn (cũ), vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài Sơn, TP. Phan rang

 

566,45

 

8.000.000

 

4.531.600.000

 

317.200.000

 

135.948.000

6

Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Bá Quát, thuộc thửa đất số 75 ( đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Thanh Sơn

- Giá trị đất

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

396,2

 

 

 

 

 

 

 

 

7.500.000

 

 

 

 

 

 

4.426.296.000

2.971.500.000

1.454.796.000

 

 

 

 

 

 

310.000.000

 

 

 

 

 

 

132.800.000

 2/ Khu Tái định cư nhà máy xử lý nước thải, Tp PR-TC (40 lô)

 

STT

Số hiệu lô đất

Số hiệu khu đất

Tên đường

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

Ghi chú

1

1

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

127,5

1.500.000

191.250.000

13.387.500

5.737.500

2 mặt tiền

2

2

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

3

3

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

4

4

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

5

6

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

6

7

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

7

8

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

8

9

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

9

10

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

10

11

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

11

12

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

12

13

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

13

14

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

14

15

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

15

16

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

127,5

1.500.000

191.250.000

13.387.500

5.737.500

2 mặt tiền

16

29

A7

D1-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

17

2

A1

D1-rộng 12m

137,2

1.050.000

144.060.000

10.084.200

4.321.800

 

 

18

3

A1

D1-rộng 12m

137,2

1.050.000

144.060.000

10.084.200

4.321.800

 

 

19

7

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

20

8

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

21

9

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

22

10

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

23

11

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

24

12

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

25

13

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

26

14

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

27

15

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

28

16

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

29

17

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

30

18

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

31

19

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

32

20

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

33

21

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

34

22

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

35

23

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

 

36

24

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

37

25

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

38

26

A1

D4-rộng 12 m

107,5

1.150.000

123.625.000

8.653.750

3.708.750

2 mặt tiền

39

27

A1

D4-rộng 12 m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

40

28

A1

D4-rộng 12 m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

 II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 17/02/2014 đến hết 11 giờ ngày 18/03/2014.

          - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 18/03/2014.

          - Thời gian tổ chức bán đấu giá:

          + 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 19/03//2014.

         + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 20/03/2014

III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

-  Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ.

     - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

     - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.    

     2/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671)  mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:

 - Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 19/03/2014 tại Văn phòng UBND thành phố Phan rang-Tháp chàm, địa chỉ: số 06A đường 21 tháng 8, Thành phố Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 20/03/2014 tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

-Mọi chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại nơi có tài sản bán đấu giá: UBND phường: Thanh Sơn, Phủ Hà, Đài Sơn, Đô Vinh, Tấn Tài, Mỹ Đông; UBND thành phố Phan Rang-Tháp chàm; Văn phòng Sở Tài chính; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: www.ninhthuan gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Website: www.ninhthuan gov.vn/chinhquyen/sotc.

    N¬i nhËn:                                                        KT.CT HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ

  - UBND tỉnh (b/cáo);                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

  - Đài phát thanh truyền hình (thông báo);                                           

  - Báo Ninh Thuận (thông báo);

  - Sở Thông tin và Truyền Thông(thông báo);                                    

  - UBND TP- PRTC(để niêm yết);

  -UBND các phường TS, PH,ĐV, ĐS, TT, MĐ (để niêm yết);

  - L·nh ®¹o Së Tµi chÝnh;                                     
  - L­u VT, QLG-CS. (HUS)                                      

                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

          Nguyễn Hoàng