Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 10/2014 
20/10/2014 
 

  Sở Tài chính thông báo bán đấu giá khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố PR-TC; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại    tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý; Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm.

 

I/ Tài sản bán đấu giá:

1/ Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại:

- Diện tích: 6.425 m2 (Đất sản xuất phi nông nghiệp)

- Đơn giá: 3.168.000 đồng /m2

- Giá khởi điểm: 20.354.400.000 đồng

- Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 1.400.000.000 đồng

- Bước giá vòng thứ nhất (3%) giá trị khu đất: 600.000.000 đồng

2/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam-địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

- Diện tích: 2.029 m2

- Đơn giá: 360.000 đồng/m2

- Giá khởi điểm: 730.440.000 đồng

- Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất (làm tròn số): 51.130.000 đồng

- Bước giá (3%) giá trị khu đất (làm tròn số): 21.900.000 đồng

3/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

- Diện tích: 4.000 m2

- Đơn giá: 530.000 đồng/m2

- Giá khởi điểm: 2.120.000.000 đồng

- Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 148.400.000 đồng

- Bước giá (3%) giá trị khu đất: 63.600.000 đồng

4/ 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý.

Số TT

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

1

Lô đất trường Mẫu giáo Nhơn Hội, vị trí mặt đường QL 27, thửa đất số 175, BĐĐC số 11-b, phường Đô Vinh (07 lô)

-Lô số 1

-Lô số 2

-Lô số 3

-Lô số 4

-Lô số 5

-Lô số 6

-Lô số 7

 

 

 

 

 

166,7

128

146,3

140,9

135,4

130

137,5

 

 

 

 

 

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

 

 

 

 

225.045.000

172.800.000

197.505.000

190.215.000

182.790.000

175.500.000

185.625.000

 

 

 

 

 

15.800.000

12.100.000

13.850.000

13.400.000

12.800.000

12.300.000

13.000.000

 

 

 

 

 

6.800.000

5.200.000

6.000.000

5.700.000

5.500.000

5.300.000

     5.600.000

2

Lô đất trường mẫu giáo Đài sơn (cũ), vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài Sơn, TP. Phan rang

 

566,45

 

8.000.000

 

4.531.600.000

 

317.200.000

 

135.948.000

3

Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Bá Quát, thuộc thửa đất số 75 ( đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Thanh Sơn

- Giá trị đất

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

396,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.810.066.000

2.500.750.000

1.309.316.000

 

 

 

 

 

 

266.700.000

 

 

 

 

 

 

114.300.000

       

5/ Khu Tái định cư nhà máy xử lý nước thải, Tp PR-TC (07 lô)

 

STT

Số hiệu lô đất

Số hiệu khu đất

Tên đường

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

Ghi chú

1

14

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

2

15

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

3

16

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

4

21

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

5

22

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

6

23

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

7

25

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

 II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 20/10/2014 đến hết 11 giờ ngày 18/11/2014.

- Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 18/11/2014.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá:

         + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 19/11/2014                     

         + 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 19/11/2014.

          + Các Khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước và Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 20/11/2014.

III/ Lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.    

- Các Khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước có diện tích dưới 0,5 ha mức thu 1.000.000đ/hồ sơ.

- Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm có diện tích trên 0,5 ha mức thu 2.000.000đ/hồ sơ.

2/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

IV/ Địa điểm thông tin tài sản và tổ chức bán đấu giá:

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 19/11/2014

Tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố PR-TC.

+ 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức lúc 14 giờ, ngày 19/11/2014 tại Văn phòng UBND thành phố Phan rang-Tháp chàm, địa chỉ: số 06A đường 21 tháng 8, thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

          + Các Khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước; Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 20/11/2014.

Tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố PR-TC.

-Mọi chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại nơi có tài sản bán đấu giá: UBND thành phố Phan Rang-Tháp chàm, huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam; UBND phường: Thanh Sơn, Đài Sơn, Đô Vinh, Tấn Tài, Mỹ Đông, Mỹ Bình; Văn phòng Sở Tài chính; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: www.ninhthuan gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Website: www.ninhthuan gov.vn/chinhquyen/sotc.

TH- Phòng Giá Công Sản