Thông tin giá cả thị trường
Thông tin giá cả thị trường
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tháng 05/2014 
29/05/2014 
 

Thông báo bán đấu giá 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý; quyền sử dụng đất khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải –thành phố Phan rang –Tháp chàm.

I/ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1/ 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

 

Số TT

 

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

 1

Lô đất trống 747 Thống Nhất, thửa đất 246, bản đồ địa chính số 12

 

78,3

 

15.300.000

 

1.197.990.000

 

83.900.000

 

36.000.000

2

Lô đất vị trí mặt đường Quang Trung, thửa đất số 299, bản đồ địa chính số 3-(10), phường Thanh Sơn

 

51,3

 

9.000.000

 

461.700.000

 

32.500.000

 

13.900.000

3

Lô đất trường Mẫu giáo Nhơn Hội, vị trí mặt đường QL 27, thửa đất số 175, BĐĐC số 11-b, phường Đô Vinh (07 lô)

-Lô số 1

-Lô số 2

-Lô số 3

-Lô số 4

-Lô số 5

-Lô số 6

-Lô số 7

 

 

 

 

 

166,7

128

146,3

140,9

135,4

130

137,5

 

 

 

 

 

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

 

 

 

 

225.045.000

172.800.000

197.505.000

190.215.000

182.790.000

175.500.000

185.625.000

 

 

 

 

 

15.800.000

12.100.000

13.850.000

13.400.000

12.800.000

12.300.000

13.000.000

 

 

 

 

 

6.800.000

5.200.000

6.000.000

5.700.000

5.500.000

5.300.000

   5.600.000

4

Trụ sở làm việc UBND phường Phủ Hà (cũ).

-Giá trị đất.

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

596,3

 

 

 

6.200.000

 

    4.238.330.000

3.697.060.000

      541.270.000

 

296.683.000

 

127.150.000

5

Lô đất trường mẫu giáo Đài sơn (cũ), vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài Sơn, TP. Phan rang

 

566,45

 

8.000.000

 

4.531.600.000

 

317.200.000

 

135.948.000

6

Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Bá Quát, thuộc thửa đất số 75 ( đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Thanh Sơn

- Giá trị đất

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

396,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.810.066.000

2.500.750.000

1.309.316.000

 

 

 

 

 

 

266.700.000

 

 

 

 

 

 

104.300.000

2/ Khu Tái định cư nhà máy xử lý nước thải, Tp PR-TC (29 lô)

 

STT

Số hiệu lô đất

Số hiệu khu đất

Tên đường

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

Ghi chú

1

3

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

2

4

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

3

6

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

4

7

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

5

8

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

6

11

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

7

12

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

8

13

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

9

14

A7

Nguyễn Thái Bình-rộng 21m

140,0

1.350.000

189.000.000

13.230.000

5.670.000

 

10

8

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

11

10

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

12

11

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

13

12

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

14

13

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

15

14

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

16

15

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

17

16

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

18

17

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

19

18

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

20

19

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

21

20

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

22

21

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

23

22

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

24

23

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

25

24

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

26

25

A1

D8-rộng 12m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

27

26

A1

D4-rộng 12 m

107,5

1.150.000

123.625.000

8.653.750

3.708.750

2 mặt tiền

28

27

A1

D4-rộng 12 m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

29

28

A1

D4-rộng 12 m

140,0

1.050.000

147.000.000

10.290.000

4.410.000

 

 

II/ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

- Thời gian đăng ký đấu giá:

+ Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải, thành phố PR-TC: kể từ ngày 19/05/2014 đến hết 11 giờ ngày 17/06/2014.

          - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 17/06/2014.

           + 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: kể từ ngày 26/05/2014 đến hết 11 giờ ngày 24/06/2014.

          - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 24/06/2014.

          - Thời gian tổ chức bán đấu giá:

          + Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức lúc 08giờ, ngày 18/06/2014

           + 06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 25/06/2014.

III/ LỆ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1/ Lệ phí đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp lệ phí đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3511.0.1064761) mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

13-  Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ.

     - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

     - Giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.    

     2/ Tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính (số TK: 3713;MSQHNS: 1064671)  mở tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước tối đa 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

 

IV/ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA TÀI SẢN:      

 1. Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (cơ quan thường trực Sở Tài chính) thông báo bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 30 ngày. Khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đến Văn phòng Sở Tài chính, số 30 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp chàm, để đăng ký đấu giá và sẽ được hướng dẫn xem tài sản bán đấu giá.

  2. Các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá như: vị trí, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được niêm yết công khai tại Văn phòng Sở Tài chính, UBND thành phố Phan rang-Tháp chàm,  UBND xã phường nơi có tài sản bán đấu giá, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, trang điện tử tài sản nhà nước của Bộ Tài chính Website: http//taisancong.vn, trang thông tin điện tử Ninh Thuận Website: www.ninhthuan gov.vn, trang thông điện tử của Sở Tài chính Website: www.ninhthuan gov.vn/chinhquyen/sotc. 

  3. Đối tượng tham gia đấu giá:       

   - Tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh là công dân Việt Nam có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở, có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

  4. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

   - Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

   - Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

   - Người được chủ sở hữu ủy quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; người có thẩm quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản.

   - Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   5. Hồ sơ tham gia đấu giá:

   5.1) Đối với cá nhân :

   - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định;

   - Bản sao hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân;

   - Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú);

   - Bản sao chứng từ nộp khoản tiền đặt trước, phiếu thu phí đấu giá hoặc giấy báo có tiền gởi Kho bạc vào TK của sở Tài chính (số TK lệ phí đấu giá: 3511.0.10.64761), (số TK tiền đặt trước: 3713; MQHNS: 1064671) mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

  Khách hàng khi tham gia đấu giá mang theo giấy chứng minh nhân dân, biên lai thu tiền lệ phí đấu giá và phiếu thu nộp tiền đặt cọc để đối chiếu.

   5.2) Đối với tổ chức :

   - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định;

   - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   - Giấy ủy quyền của người đứng đầu tổ chức (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

   - Bản sao chứng từ nộp khoản tiền đặt trước, phiếu thu phí đấu giá hoặc giấy báo có tiền gởi Kho bạc vào TK của sở Tài chính (số TK lệ phí đấu giá: 3511.0.10.64761), (số tiền đặt trước: 3713; MQHNS: 1064671) mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

  Khách hàng khi tham gia đấu giá mang theo giấy chứng minh nhân dân, biên lai thu tiền lệ phí đấu giá và phiếu thu nộp tiền đặt cọc để đối chiếu.

   6. Trường hợp khách hàng đã làm đầy đủ thủ tục đăng ký tham dự đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đến ngày đấu giá mà không tham gia phiên đấu giá thì khoản tiền đặt trước sẽ sung vào công quỹ nhà nước, trừ trường hợp bất khả kháng (do Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt quyết định).

   - Khách hàng trả giá cao nhất trúng đấu giá mà từ chối mua, thì khoản tiền đặt trước bị sung công quỹ.

   - Khách hàng mua được tài sản sau 3 ngày kể từ ngày đấu giá (trừ thứ bảy và chủ nhật) mà không nộp 30% giá trị tài sản, thì coi như từ chối mua, tiền đặt trước không được trả lại và sung công quỹ nhà nước.

   - Sẽ hoàn trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong ngày kế tiếp trong giờ hành chính sau khi phiên đấu giá kết thúc (trừ thứ bảy và chủ nhật).

 V/ TRÌNH TỰ ĐẤU GIÁ:

   1. Thời gian đăng ký đấu giá: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sở Tài chính thông báo đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

   2. Thời gian tổ chức đấu giá: Sau 30 ngày kể từ ngày Sở Tài chính thông báo đấu giá .

  -  Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 18/06/2014 tại Phòng họp Sở Tài chính, địa chỉ số 30 đường 16/4, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

  -  06 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức lúc 08 giờ, ngày 25/06/2014 tại Văn phòng UBND thành phố Phan rang-Tháp chàm, địa chỉ: số 06A đường 21 tháng 8, Thành phố Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

    3.Tổ chức đấu giá:

   + Sở Tài chính thông báo công khai nội qui đấu giá, giá khởi điểm và bước giá, thời gian và địa điểm bán đấu giá, những thông tin cần thiết khác có liên quan.

   + Hình thức đấu giá:

   - Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá.

   - Bỏ phiếu kín gián tiếp một lần (thông qua đường bưu điện)

            4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phải có từ 02 khách hàng đăng ký tham dự đấu giá trở lên, thì mới tổ chức đấu giá (kể cả người tham gia đấu giá gián tiếp).

   5.Trường hợp phiên đấu giá chỉ có 01 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá  thì Hội đồng bán đấu giá không tổ chức bán đấu giá, khách hàng sẽ được trả lại lệ phí đấu giá và tiền đặt trước.

            6. Tổ chức phiên đấu giá:

  6.1 Người điều hành cuộc đấu giá thông báo nội qui phiên đấu giá, giá khởi điểm và bước giá, điểm danh danh sách người mua tài sản bán đấu giá, thông báo số lượng người thực tế tham gia đấu giá (kể cả người tham gia đấu giá gián tiếp).

  6.2 Người tham gia đấu giá bỏ phiếu với hình thức như sau:

            - Sau khi người điều hành cuộc đấu giá thông báo giá khởi điểm và bước giá, khách hàng tham gia đấu giá vòng thứ nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín (theo mẫu do Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong tường hợp đặc biệt cung cấp), giá tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng bước giá (qui định tại thông báo bán đấu giá). Trường hợp khách hàng bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm cộng bước giá qui định tại vòng đấu thứ nhất, thì không được tiếp tục tham gia đấu giá ở vòng hai.

  - Sau khi người điều hành cuộc đấu giá công bố giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước, khách hàng bỏ giá cho vòng đấu tiếp theo tối thiểu bằng giá trả cao nhất của vòng  liền kề trước cộng bước giá (không thấp hơn 1.000.000 đồng) đối với Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải thành phố PR-TC; lô đất vị trí mặt đường Quang Trung, lô đất Trường mẫu giáo Nhơn Hội.

Riêng các lô đất gồm:

-  Lô đất trống 747 Thống nhất, thửa 246, bản đồ địa chính số 12 bước giá không được thấp hơn 5.000.000 đồng;

-  Trụ sở làm việc UBND phường Phủ hà (cũ), thành phố PR-TC không được thấp hơn 21.000.000 đồng;

       - Lô đất Trường mẫu giáo Đài sơn (cũ) vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài sơn, Tp PR-TC không được thấp hơn 22.000.000 đồng;

       - Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Ba Quát, thuộc thửa đất số 75 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Đài sơn không được thấp hơn 19.000.000 đồng.

Trường hợp khách hàng bỏ giá thấp hơn giá trả cao nhất của vòng liền kề trước cộng bước giá qui định như trên, thì không được tiếp tục tham gia đấu giá ở vòng tiếp theo.

  - Cuộc đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá chỉ dừng lại tại vòng đấu giá mà không có khách hàng nào tham gia bỏ giá tiếp.

  - Khách hàng tham gia đấu giá phải giữ trật tự, không được sử dụng điện thoại, trao đổi việc riêng tại phiên đấu giá, trường hợp khách hàng không chấp hành nội quy làm mất trật tự ảnh hưởng đến phiên đấu giá mà người điều hành cuộc đấu giá nhắc nhở đến lần thứ 2 thì sẽ không được tham giá đấu giá tiếp, khách hàng sẽ được trả lại tiền đặt trước nhưng không được trả lại lệ phí tham gia đấu giá.

   6.3 Sau khi đã chọn được người hoặc nhiều người tham gia đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín có giá trả cao nhất, Hội đồng tiến hành mở niêm phong các phiếu tham gia đấu giá gián tiếp để xác định người có giá đấu giá cao nhất trúng đấu giá.Trường hợp có hai khách hàng trở lên cùng trả giá cao nhất, thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Việc mở niêm phong các phiếu tham gia đấu giá gián tiếp và tổ chức bốc thăm phải được thực hiện công khai và lập biên bản có xác nhận của các thành viên Hội đồng đấu giá và khách hàng tham gia bốc thăm.

   6.4 Trường hợp người trả giá cao nhất từ chối mua, thì người trả giá cao liền kề được mua, với điều kiện giá trả của người thứ nhất so với giá trả người thứ nhì phải có hiệu số bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã đặt cọc.

   6.5 Trường hợp chênh lệch giữa người trả giá cao nhất và người trả giá liền kề cao hơn số tiền khách hàng đặt cọc, thì người có giá cao liền kề không được Hội đồng đấu giá chấp thuận bán, mà phải tổ chức lại phiên đấu giá mới.

   6.6 Trường hợp phiên bán đấu giá đã kết thúc sau 03 ngày làm việc khách hàng trúng giá không nộp tiền lần 1 theo qui định tại phần V điểm 2, thì coi như từ chối mua và Hội đồng đấu giá sẽ tổ chức lại phiên đấu giá mới.

   6.7 Trường hợp diện tích bàn giao cắm mốc thực tế giảm so với diện tích thông báo bán đấu giá khách hàng được thoái trả lại tiền sử dụng đất đối với diện tích đất thiếu theo giá trúng đấu giá; Ngược lại nếu diện tích tăng thì khách hàng phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với diện tích tăng theo giá trúng đấu giá.

 

 

  VI. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THỂ THỨC THANH TOÁN:

   Ký kết hợp đồng:

   Bên mua: Phải đóng lệ phí trước bạ đất và phí cho các thủ tục theo qui định hiện hành.

   Bên bán: Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi có quyết định bán tài sản của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ tiến hành mời các ngành liên quan bàn giao đất, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bàn giao đất tại thực địa, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trúng đấu giá theo thẩm quyền và thời gian theo quy định.

   2. Thể thức thanh toán:

   Bên trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo qui định:

   - Lần 1: Nộp 30% trên giá trúng đấu giá trong vòng 03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày đấu giá.

   - Lần 2: Nộp 50% trên giá trúng đấu giá trong vòng 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nộp lần 1.

   - Lần 3: Nộp 20% phần giá trị còn lại trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nộp lần 2.

             Bên trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền theo thời gian đã qui định trên.  

             

   VII/ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

   1. Bên bán tài sản.

   - Tạo điều kiện để bên mua tham khảo nội quy, xem tài sản.

   - Lập thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định trúng đấu giá ngay khi có kết quả đấu giá.

   - Trao quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của UBND tỉnh cho bên mua chậm nhất là 28 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày tổ chức đấu giá và sau khi bên mua nộp đủ giá trị tiền sử dụng đất.

   - Cơ quan Tài nguyên & Môi trường tổ chức bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ do bên mua nộp.

   2. Bên mua tài sản.

   - Tham khảo nội quy đấu giá tài sản, xem thực tế tài sản bán đấu giá và hồ sơ bản đồ liên quan.

   - Thanh toán đầy đủ theo qui định tại khoản 2, phần V nội qui này, nếu bên mua không thực hiện việc nộp tiền theo đúng qui định trên thì coi như từ chối mua, sau 10 ngày quá thời gian nộp tiền theo nội quy (đối với lần 2 và lần 3) thì toàn bộ số tiền đã nộp các lần trước sẽ được sung vào công quỹ.

 

­­­­­­­   VIII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt và khách hàng chấp hành đầy đủ nghiêm túc các nội dung của nội qui đấu giá và kết quả đấu giá. Nếu trong quá trình đấu giá Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt phát hiện trường hợp khách hàng có sự thông đồng tiêu cực, tạo nên sự thiếu cạnh tranh trong phiên đấu giá làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước thì Hội đồng bán đấu giá sẽ  hủy cuộc bán đấu giá và báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển giao cơ quan điều tra.

 

                 

                                                                                   KT.CT HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ

 Nơi nhận:                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- Hội đồng BĐGTTHĐB;

- Khách hàng;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;                                        

- Lưu VT,VP sở, QLG-CS (HUS)                                              

 

                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

                                                                                        Nguyễn Hoàng

                       

         

                                                                                                          

                                               

TH- Giá Công Sản