Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Bộ Tài chính 
06/04/2020 
 

Tiếp nhận văn bản số 1064/VPUB-KTTH ngày 01/4/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý dự thảo văn bản,

Để có đầy đủ thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(01/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345400