Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Tập huấn hỗ trợ công tác tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2017. 
01/06/2018 
 

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương trong công tác hỗ trợ quyết toán ngân sách năm 2017 trên phần mềm QLNS 8.0, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức tập huấn cho các CBCC thuộc các phòng nghiệp vụ tại Sở Tài chính và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Nội dung tập huấn bao gồm: chỉnh sửa danh mục MLNS đáp ứng thay đổi theo quy định, nhận số liệu tự động từ hệ thống TABMIS với tần suất theo ngày bao gồm các loại dữ liệu: Dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu/chi, lệnh chi tiền, thay đổi quy trình tổng hợp số liệu quyết toán gửi cơ quan tài chính cấp trên, quy trình nhận số liệu từ hệ thống TABMIS để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách, quy trình quyết toán ngân sách cho cơ quan tài chính các cấp, trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính như: Hệ thống danh mục dùng chung, Hệ thống Trao đổi thông tin thu nộp thuế, chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp, chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017 trên toàn địa bàn..

đ/c Đặng Đức Thắng, chuyên viên Cục Tin học – Thống kê Tài chính   hướng dẫn công tác quyết toán trên phần mềm QLNS 8.0

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 17-19/5/2018 giúp các CBCC nghiệp vụ tại Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố sử dụng, khai thác dữ liệu hiệu quả thông qua phần mềm QLNS 8.0 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                             

          

NĐD-VP