Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng quản lý Ngân sách 
03/03/2020 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Sở Tài chính về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020, Sở Tài chính đã tiến hành tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng quản lý Ngân sách.


Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm có Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng được thành lập tại Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 10/2/2020 của Giám đốc Sở Tài chính.

Người dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và sẽ phải tham gia 2 phần thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Đối với phần thi viết, người dự thi phải trình bày kiến thức chung về lĩnh vực chuyên môn; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Đối với phần thi trình bày đề án, người dự thi trình bày phải chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp, đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển của lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tài chính.


Tham gia kỳ thi có 4 thí sinh, dự thi hai chức danh là Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính

Đặc biệt, trong phần thi bảo vệ đề án, ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển về kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó trưởng phòng quản lý Ngân sách.


Toàn cảnh kỳ thi - Tại Hội trường Sở Tài chính

Nguyên tắc thi tuyển phải đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.
Mục đích của việc tổ chức thi tuyển chức danh nói trên nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm, đồng thời lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt xứng đáng nắm vị trí quản lý, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay./.

VTLT-VP
 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00158857