Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận tổ chức thi phần trình bày đề án đối với chức danh Trưởng phòng Giá Công sản & Tài chính đầu tư, Chánh Văn phòng sở 
02/01/2020 
 

Căn cứ Kế hoạch số 2991/KH-STC ngày 01/11/2019 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

 Căn cứ Thông báo số 3449/TB-HĐTT ngày 13/12/2019 của Hội đồng thi tuyển chức danh Thông báo kết quả điểm thi viết của ứng viên thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính     Ông Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc kỳ thi.

Ngày 26/12/2019, Sở Tài chính tổ chức thi phần trình bày đề án. Đối với các ứng viên đã đạt kết quả tại kỳ thi viết. Tại phần trình bày đề án người dự thi phải đánh giá được thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của phòng và chỉ ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp, chương trình hành động thực hiện các giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Trưởng phòng để lãnh đạo phòng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao;

Hội đồng thi tuyển được thành lập theo quyết định số 84/QĐ-STC ngày 05/11/2019 gồm 5 thành viên.

Ứng viên tham gia thi tuyển gồm:

-  Ông Lê Văn Hải – Chuyên viên phụ trách phòng Giá,  Công sản và Tài chính đầu tư;

-  Bà Trần Thị Phước Tuyền – Chuyên viên  phụ trách Văn phòng Sở;

-  Ông Đinh Văn Thạch – Phó Chánh thanh tra Sở;

- Ông Đặng Quang Huy – Chuyên viên phụ trách Văn phòng Sở;
Toàn cảnh kỳ thi – Tại hội trường Sở Tài chính

Trong phần thi bảo vệ đề án, ứng viên trình bày kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển

Việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài để bố trí vào các chức danh lãnh đạo quản lý. Quá trình tổ chức kỳ thi cũng như công tác tổ chức thi tuyển đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch. Kỳ thi này là cơ sở để Sở Tài chính lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí được tuyển chọn.

Kết quả tổ chức kỳ thi đã chọn được 02 đồng chí đủ điều kiện được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng. Giám đốc Sở Tài chính đã có quyết định bổ nhiệm 02 chức danh trên từ ngày 01/01/2020./.

NĐD-VP