Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Sở Tài chính Ninh Thuận tổ chức đi thăm tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo người có công xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn thoát nghèo 
26/11/2020 
 

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020  đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Nhờ nguồn lực đầu tư của chương trình, hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được hoàn thiện và đồng bộ. Kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Ngoài nguồn vốn được ngân sách phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 124.923,626 triệu đồng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc còn có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn.

    
Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 19/3/2020 /UBND-VXNV  của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Sở Công thương, Hội Nông dân, Sở Khoa học & Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 2556/KH-STC ngày 31/8/2020 về việc hỗ trợ hộ nghèo người có công thuộc xã Ma Nới huyện Ninh Sơn, phân công cụ thể như sau:

Sở Tài chính                   : 05 hộ gồm 05 khẩu

Sở Công thương             : 06 hộ gồm 06 khẩu

Sở Khoa học công nghệ : 03 hộ gồm 06 khẩu

Ngân hàng chính sách     : 02 hộ gồm 06 khẩu

Hội Nông dân                 : 02 hộ gồm 05 khẩu

Ngày 19/11/2020 tại UBND xã Ma Nới, đoàn Sở Tài chính gồm có Lãnh đạo Sở, Công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên Sở Tài chính Ninh Thuận; Về phía địa phương có đại diện UBND xã Ma Nới, phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Ninh Sơn đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà và kinh phí hỗ trợ đến 05 hộ nghèo người có công ở xã Ma Nới thoát nghèo theo phân công. Đến nay cơ bản các Sở đã hoàn thành việc trao quà theo sự phân công, riêng Sở Tài chính đợt trao quà lần này trị giá là 11.850.000 đồng.

Đây là hoạt động cộng đồng ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đến người nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện. Nhằm động viên, chia sẻ một phần khó khăn, góp phần khích lệ, giúp họ có thêm niềm tin vươn lên ổn định cuộc sống./.VTLT-VP