Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Sửa chữa khối lớp học 18 phòng và các phòng làm việc; khối lớp học 06 phòng trường THPT Nguyễn Trãi 
28/03/2016 
 
Sửa chữa khối lớp học 18 phòng và các phòng làm việc; khối lớp học 06 phòng trường THPT Nguyễn Trãi 
Chi tiết File đính kèm: Số 437.pdf
NĐD-TH 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)
(19/02)