Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Gia cố, nâng cấp kênh Tân Du Thượng thuộc kênh G2 - kênh Bắc - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
19/02/2016 
 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Gia cố, nâng cấp kênh Tân Du Thượng đoạn từ K0+750+K1 thuộc kênh G2 - kênh Bắc - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết File đính kèm: Số 163.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345376