Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình Nạo vét kênh N1,N3,N5,N6,N7,N9,N11,N13a,N13b,N15,VC5,VC6,VC7,VC8,VC9,VC10,VC11,VC12,VC13,VC14,VC15 thuộc kênh Chính - HT hồ Sông Trâu, huyện Thuận Bắc 
19/02/2016 
 
Chi tiết File đính kèm: SỐ 33.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)