Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình Nạo vét cửa lấy nước và gia cố kênh dẫn Hồ Cá Vay,xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 
19/02/2016 
 
Chi tiết File đính kèm: Số 48.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345403