Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Gia cố, nâng cấp kênh N4 đoạn từ K0+00 - K0+400, kênh Đông -HTTL Sông Pha, huyện Ninh Sơn 
19/02/2016 
 
Chi tiết File đính kèm: 287.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)