Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Gia cố, nâng cấp kênh L1 thuộc kênh Nam - HTTL Nha Trinh - Lâm Cấm (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận) 
28/03/2016 
 
Gia cố, nâng cấp kênh  L1 đoạn từ K2+266 đến K2 +566  thuộc kênh Nam - HTTL Nha Trinh - Lâm Cấm (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận)
Chi tiết File đính kèm: Số 557.pdf
NĐD-TH 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)
(19/02)