Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Kết quả giải quyết thủ tục hồ sơ một cửa
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Gia cố, nâng cấp kênh Chai, thuộc kênh Chàm, Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
19/02/2016 
 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Gia cố, nâng cấp kênh Chai đoạn từ K3+430 đến K3+640, thuộc kênh Chàm, Hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Chi tiết File đính kèm: 296.pdf
 
Tin đã đưa
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(28/03)
(19/02)