Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
18/07/2018 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Chi tiết File đính kèm: qdqp52.2018_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)