Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 
18/07/2018 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Chi tiết File đính kèm: qdqp52.2018_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(20/07)
(15/07)
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(25/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)