Công khai Quyết toán
Công khai Quyết toán
Quyết định 18/QĐ-UBND 
02/02/2015 
 

Quyết định về việc công khai số liệu quyết tóan ngân sách nhà nước năm 2013

Chi tiết file đính kèm: QD18UBND0001.pdf

MNT 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345392