Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
15/05/2020 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chi tiết File đính kèm: QDCT 683_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00162962