Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quy định mới về Khung giá, nguyên tắc, phương pháp, xác định giá nước sạch sinh hoạt 
02/07/2021 
 

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2021 và thay thế Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá nước sạch sinh hoạt, Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Thông tư quy định rõ về nguyên tắc xác định giá nước sạch phải tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế - kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ; hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước sạch và khách hàng sử dụng nước; khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm; khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

Khung giá nước sạch được quy định như sau:

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá từ 3.500 - 18.000 đồng/m3.

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000 - 15.000 đồng/m3.

Khu vực nông thôn có mức từ 2.000 - 11.000 đồng/m3.

Thông tư quy định UBND cấp tỉnh ban hành Giá bán lẻ và Giá bán buôn nước sạch phù hợp với khung giá. Đối với khu vực đặc thù bao gồm: vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn, trường hợp chi phí sản xuất, cung ứng nước sạch cao làm giá bán lẻ nước sạch bình quân của đơn vị cấp nước sau khi Sở Tài chính thẩm định phương án giá cao hơn mức giá tối đa trong khung giá quy định tại Thông tư này thì UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch cho phù hợp.

Hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh./.

Đính kèm Thông tư số 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính :
ttbtc_44_2021khunggianuocsach.pdf

LVH-QLGCS&TCĐT