Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận. 
13/09/2021 
 

Thực hiện quy định của Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận.

Mục đích nhẳm: Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có cơ sở thực hiện. Làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Nội dung chính của Quyết định là: Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh áp dụng thực hiện./.

(đính kèm Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND): qd59_2021tsvohinh.pdfLVH-QLGCS&TCĐT 
Tin đã đưa
(26/10)
(25/10)
(23/10)
(13/10)
(13/10)
(12/10)
(12/10)
(08/10)
(04/10)
(17/09)