Công khai Quyết toán
Công khai Quyết toán
Công khai quyết toán ngân sách năm 2012 
03/03/2014 
 
Quyết định 44/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận
Xem file đính kèm: QD44-QD-UBND0001.pdf
TH-NT