Thông tin về dịch vụ tài chính
Thông tin về dịch vụ tài chính
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng kính dùng trong xây dựng 
29/08/2017 
 
Một số vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng kính dùng trong xây dựng khi thực hiện thủ tục hải quan tại Hải quan các tỉnh, thành phố vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 5498/TCHQ-TXNK.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và căn cứ kiểm tra chất lượng; Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 70.06.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan khi phân loại mặt hàng kính có tên khai báo “Kính dùng trong xây dựng”; “Kính nổi đã gia công cạnh, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác”; hoặc “Kính dạng tấm, không có lớp phản chiếu và hấp thụ, không có cốt thép với các cạnh đã được gia công mài nhẵn”... vào nhóm 70.06 phải đảm bảo thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí về mức độ gia công như nêu tại chú giải chi tiết HS2012 nhóm 70.06, cụ thể:

A) Kính lồi hoặc uốn cong như kính đặc biệt thu được bằng cách uốn cong nhiệt hoặc làm cong nhiệt.

(B) Kính với các cạnh được gia công (được mài, mài bóng, làm tròn, xẻ rãnh, vát cạnh, cắt vát, tạo dạng...) đạt được đặc tính của các sản phẩm như các tấm cho mặt bàn, cho các cân hoặc các máy cân khác, cho các khe quan sát và các loại tương tự, cho bảng hiệu các loại khác nhau, các tấm gắn ở cửa ra vào (để tránh để lại dấu vân tay trên cửa), kính cho khung ảnh... ô kính cửa sổ, mặt trước bằng kính cho đồ đạc...

(C) Kính được khoan lỗ hoặc tạo rãnh như một thao tác tiếp theo...

(D) Kính đã được gia công bề mặt sau khi sản xuất, ví dụ như kính đã trải qua quá trình làm mờ (kính phun cát, hoặc kính được làm cho mờ đi bằng cách xử lý với bột mài hoặc axit), kính mờ, kính được chạm trổ hoặc khắc ăn mòn bởi bất kỳ quá trình nào, kính tráng men (có nghĩa là kính được trang trí với men hoặc các thuốc màu có thể tạo thành thủy tinh), kính có các họa tiết, các trang trí, các họa tiết khác nhau... được gia công bởi bất kỳ quá trình nào (vẽ bằng tay, in, các hình ảnh in trên kính trong suốt của cửa sổ...) và tất cả các loại kính khác được trang trí theo bất kỳ cách khác nào, trừ kính được vẽ bằng tay để tạo thành một bức tranh thuộc nhóm 97.01.

Trong đó, tiêu chí về mức độ gia công các cạnh (mài, mài bóng, làm tròn, xẻ rãnh, vát cạnh...) phải đạt được đặc tính của sản phẩm (sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm).

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức rà soát các lô hàng kính đã được thông quan theo nhóm 70.06, đối chiếu với hướng dẫn trên để phân loại và xử lý thuế theo đúng, quy định đồng thời báo cáo kết quả rà soát, xử lý thuế về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) chậm nhất vào ngày 15/9/2017.

Theo CTT-BTC

NĐD-VP