Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Lễ ký kết hợp đồng ủy thác giữa Quỹ BLTD và Quỹ ĐTPT tỉnh Ninh Thuận. 
03/05/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ phương thức trực tiếp tổ chức điều hành hoạt động sang phương thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Chiều ngày 02/5/2018 tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận diễn ra lễ ký kết hợp đồng ủy thác giữa Quỹ BLTD và Quỹ ĐTPT tỉnh Ninh Thuận, đến dự có Đồng Chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, các thành viên  Hội đồng quản lý Quỹ BLTD và Quỹ ĐTPT và đại diện Lãnh đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. 


Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như  các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tiếp tục xử lý những tồn tại liên quan đến những hợp đồng bảo lãnh đang còn hiệu lực, đang tranh chấp giữa Quỹ Bảo lãnh tín dụng với các tổ chức tín dụng và các bên có liên quan.


Sau khi ký kết hợp đồng ủy thác, Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho bên nhận ủy thác là Quỹ Đầu tư Phát triển 

Lễ ký kết hợp đồng ủy thác diễn ra thành công tốt đẹp ./.


TTPT-TCDN