Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
01/04/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345416