Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2). 
22/04/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;

Ngày 9/3/2020, Sở Tài chính đã tham mưu, gửi UBND tỉnh hồ sơ trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, có ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2020.

NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(20/04)
(06/04)
(01/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345391