Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chết độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thận 
24/03/2021 
 
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(22/04)
(20/04)
(06/04)
(01/04)